ESNI Business School
Especialistas

Especialistas

Tecnico Especialista en Comercio Exterior

Tecnico Especialista en Comercio Exterior

Master en comercio exterior

Master en comercio exterior

Formación

Formación

Metas

Metas

Escuela

Escuela

Progreso

Progreso

 

Conoce ESNI

Treballa en ESNI

Treballa en ESNI

Si és un professional en comerç internacional o màrqueting i creu estar capacitat per transmetre els seus coneixements i experiència als altres, no ho dubti, en ESNI té un lloc per a això.
Els interessats a incorporar-se al claustre de professors de ESNI han d'enviar, a l'atenció del director de l'escola, la següent documentació:

Curriculum Vitae resumit on constin: dades personals, formació, experiència empresarial i/o docent, coneixement d'idiomes i informàtica, principals articles i/o recerques publicades, així com tota la informació complementària que l'interessat consideri rellevant.

Àrea de preferència com a docent.

La documentació s'ha d'enviar per correu ordinari a rrhh@esni.es

Rebudes les candidatures -de les quals es justificarà recepció per ESNI- es recollirà la informació en una base de dades1, on recórrer en cas necessari. En cas que en la base de dades no figurin professors que, segons el parer de ESNI, puguin cobrir les vacants disponibles, es realitzarà una convocatòria pública a través de la web de ESNI i/o en el mitjà o mitjans de comunicació que es jutgin convenients.
Criteris de selecció

Llicenciat o Diplomat.

Es valora posseir Màster o Postgrau d'acord amb les matèries a impartir.

Experiència en a nivell directiu o comandament intermedi en empreses o organitzacions o com a consultors, relatives a l'àrea d'impartició (empreses exportadores, importadores, departament de compres, logística, expedició customer *servives, *transitarias, *consignatarias, agències de duanes, organismes de promoció del comerç exterior, etc.).

Experiència docent o com a formador.

Usuari de les noves tecnologies.

Nivell alt d'anglès i/o francès.

Entrevista personal: el candidat/a realitzarà una entrevista en la qual es comentarà el programa a impartir, podent exigir-se la realització d'una prova pràctica (impartició parcial d'una classe davant un grup disposat a aquest efecte per l'escola).

(1) Assegurant en tot caso el compliment de les disposicions sobre protecció de dades. 

 
 
Castellón de la Plana - Tel.: +34 901 009 339 - E-mail: info@esni.es- Aviso Legal
Directorio de Centro de estudios www.guiadecursos.com Directorio de Cursos, Masters y Postgrados - ESNI Business School
 

AVISOLEGAL

La información será tratada de forma confidencial y con la ética profesional que establece el código deontológico de Educatio Humanum de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cada vez que rellene un formulario en esta página web, está dando su consentimiento para que sus datos sean incluidos en los ficheros de Educatio Humanum. Además, declara estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercer por escrito a info@educatio-humanum.com o al FAX 901 955 405

 
El sitio www.esni.es utiliza cookies propias para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web. No se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies. Aceptar cookies Modificar su configuración